ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 25 มอบให้ พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ร่วมกับ นายฝันเด่น จรรยาธนากร ประธานชมรมใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่ประกอบอาหารจำนวน 2,500 กล่อง แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19