ที่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีผลงานการปฏิบัติดีเด่นประจำเดือน เพื่อเป็นเกียรติในตัวข้าราชการตำรวจและเพื่อเป็นการขอบคุณที่มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อประชาชน และหน่วยงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 37 รางวัล แบ่งเป็น 4 ด้าน

ด้านกองกำกับการที่มีผลปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการ 5 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ด้านการสืบสวนจับกุมคดีสำคัญ 6 รางวัล จำนวน 18 นาย มีกองกำกับการ 1 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ คลี่คลายคดีหลอกขายหน้ากากอนามัย ส.ต.ต.พิชัย สมปัญญา ส.ต.ต.สุวัฒน์ จันทร์ดี ส.ต.ต.พลาวุธ ศิริ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปฏิบัติพิเศษ มีคดีบุกรุก พยายามฆ่าผู้อื่น  ร.ต.อ.อรุณ ธรฤทธิ์ ส.ต.ต.ธนกฤต กิจธราเตชากุล ส.ต.ต.กมล แดงเหลือบ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ จับกุมคดีปล้น ร่วมกันกรรโชกทรัพย์ ส.ต.ต.คุณวุฒิ พรมมาลา ส.ต.ต.จตุพนธ์ จันทร์วิโรจน์ ส.ต.ต.สกลเกียรติ มากคิด  กองกำกับการ 5 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ จับกุมคดีมียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย พ.ต.ท.พงษ์ธร โปนกแก้ว ส.ต.ต.เจตน์สฤษฎิ์ เครือเสาร์ และส.ต.ต.ณัฐวัตร สุวรรณเวียง กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ติดตามคดีเช็ค ด.ต.อลงกรณ์ นาคนวล ด.ต.ปิยะ แป้นปาน ส.ต.อ.จตุพล ภิบาลศิลป์ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ พิชิตคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น ส.ต.ต.ธนกฤตมาพล ส.ต.ต.ตวงสิทธ์ หมื่นสา ส.ต.ต.วีรพงษ์ แก้วเหลา

ด้านถวายความปลอดภัย และจิตอาสา  4 รางวัล ได้แก่ ด.ต.พงษ์ศักดิ์ เวียงแก้ว กองกำกับการ 4 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ส.ต.ต.ชาญณรงค์ สมใจ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ร.ต.อ.อนุสรณ์ กรอบเพ็ชร กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ และส.ต.ต ธีรศักดิ์ มาลา กองกำกับการ 6 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ด้านงานอำนวยการ 12 รางวัล ประกอบด้วย ส.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ จันทร์ดี กองกำกับการ 1 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ส.ต.ต.วรชาติ ผิวอ่อน กองกำกับการ 2 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ร.ต.ท.หญิง สมวดี โพธิ์วัฒ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ  ส.ต.ท.เจตตวัฒน์ สงค์จันทร์ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ส.ต.ต.ณัฐวัฒน์ พงษ์สุข สังกัด กองกำกับการ 5 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ส.ต.ต.อมรเทพ รัดที กองกำกับการ 6 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ส.ต.อ.ชลธิศ พุฒแตง กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ร.ต.อ.หญิง นพมล จารุศิลปางกูร กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ร.ต.อ.หญิง กรฉัตร มาตรศรี กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ร.ต.อ.หญิง บัญจรัตน์ ดีดพิณรัมย์ กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ร.ต.อ.หญิง วรกัญญา คงมุณี สังกัด กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ และด.ต.สุขขุม ดวงพรม กองรักษาการณ์ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ