บางคดีไม่ได้สำเร็จได้เพียงวันเดียว

แถมคน ๆ เดียวก็ไม่อาจนำพาสู่ความสำเร็จ

การคลายปมปริศนาของ “น้องชมพู่” แห่งบ้านกกกอก ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ใช้เวลานานปีเศษ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยอมรับว่า ไม่มีศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่จะสามารถพิสูจน์ความผิดได้ ถึงต้องใช้เวลาการทำงาน เนื่องจากมีศาสตร์ใหม่ ๆ เอามาใช้คลี่ปมคดีอย่างต่อเนื่อง

“เรารวบรวมทุกอย่างทั้งพฤติกรรมมนุษย์ พยานแวดล้อม ประจักษ์พยาน วัตถุพยานต่าง ๆในที่เกิดเหตุ ที่ค้นได้นอกเหนือจากที่เกิดเหตุ หลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ กระทั่งไสยศาสตร์ความเชื่อต่าง ๆเรารวบรวมหมด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ว่า

ที่สำคัญสุด คือ การทำงานเป็นทีม

 “ทีมเวิร์ก” ของแม่ทัพสีกากีลง “ไขกุญแจ” หาตัวผู้ต้องสงสัยพา “น้องชมพู่” ขึ้นไปเป็นศพอยู่บน “ภูเหล็กไฟ” ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มี พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ พ.ต.อ.ชัชชัย วงค์สุนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 ควบคุมกำกับดูแล

ทีมสืบสวน ประกอบด้วย พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.อ.เทพพนม  สุวรรณรัตน์ ผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 พ.ต.ท.พูนสุข เตชะประเสริฐพร รองผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1  พ.ต.ท.ไพรวัลย์  อายุวงษ์ รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3  พ.ต.ท.ธนศักดิ์ สว่างศรี สารวัตรกองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.ต.นพพล  ปุยะติ  สารวัตรกองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.ต.เรืองวิทย์  ดวงจินดา สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางเขน พ.ต.ต.เลิศ บุญอินทรสุข สารวัตรฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

ร.ต.อ.ธนวัฒน์  ลีบาง  รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ร.ต.อ.หญิง กมลพัชร์ ไชยพจน์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ร.ต.อ.ธัญพีรสิษฐ์  จุลพิภพ  รองสารวัตรกลุ่มงานข่าว กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ด.ต.อุทัย  กิ่งแก้ว ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ด.ต.รณรงค์  บงค์บุตร ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ส.ต.อ.วทัญญู  ทันเที่ยง  ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนคร ส.ต.อ.จักรพงษ์  ดวงท้าวเศษ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล

ด.ต.สมประสงค์ เมืองแป้น ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ด.ต.ทินกร อ่อนกาสิน ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ด.ต.ศิรชัช ทองประไพ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ส.ต.ท.กิตติพงษ์ อินทนุรักษ์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ส.ต.ท.อนุชิต เจียงจันทร์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1

ส.ต.ท.อชิตพล ไชยเสนา  ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ส.ต.ท.ประสิทธิ์ จันทร์ขอนแก่น  ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร  ส.ต.ท.นัฐพงษ์ อนุมาตย์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ส.ต.อ.หญิง อรปุณิกา ทิศหล้า ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส.ต.อ.เมธี กลับประยูร  ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ส.ต.อ.ปานจรักษ์  สุวรรณศิริ บังคับหมู่ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8

ทีมสอบสวน ประกอบด้วย พ.ต.อ.จิรพัฒน์  พรหมสิทธิการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด พ.ต.ท.ปุณณวิช อรรคนันท์  รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   พ.ต.ท.เจด็จ  ปรีพูล รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร  พ.ต.ท.ธนกาญจน์ พระสุมาตย์ สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรกกตูม จังหวัดมุกดาหาร ร.ต.อ.วัลลพ โพธิวัง รองสารวัตร (สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ร.ต.อ.หญิง ศิรินทรา บุญธรรม รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ร.ต.อ.ธนิศร์ วุฒิชา รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ทีมตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานนักวิทยาศาสตร์ และ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มี พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกูร นักวิทยาศาสตร์ (สบ.5) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นักวิทยาศาสตร์ (สบ4) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ต.อ.ณัฏฐ์  บุรณศิริ นักวิทยาศาสตร์ (สบ4) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ  สมบูรณ์เงิน นักวิทยาศาสตร์ (สบ3) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  พ.ต.ต.หญิง ปาริชาต สุขแสง นักวิทยาศาสตร์(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ร.ต.อ.หญิง ซาตินา พลเยี่ยม นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ร.ต.ท.หญิง ปวีณา มุกดา นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของ “น้องชมพู่” เพราะยังมีที่ไม่ได้เอ่ยนามถึงอีกหลายนายได้ใช้ความมานะพยายามมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นคดีจนถึงขออนุมัติศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับผู้ต้องหา

ทุ่มเทเสียสละเกาะติดเคียงข้างกันนานขวบปี