พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ต.อ.ศราวุธ ศรีสุขสิริพันธ์ ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ต.อ .พยงค์ เอี่ยมสกุล  ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ต.อ.เกรียงไกร ขวัญไตรรัตน์  ผู้กำกับการ(สอบสวน)กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมพวกจับกุมตัวนายพยน เจริญสุข อ ายุ 62 ปี นายบุญมี พุทธประเสริฐสิน อายุ 51 ปี พร้อมด้วยของกลางเงินสด 80.000 บาท โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ไอโฟน 12 จำนวน 1 เครื่อง เอกสารหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อีก 1 ชุด แบบก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงงานชั้นเดียวของบริษัท ไทยยูวอนอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 17 แผ่น

ฐาน “เป็นเจ้าพนักงานร่วมกัน เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อการกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่า การนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยม ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตาม และเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่

เบื้องหลังการจับกุมเนื่องจากมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบว่า ถูกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ทราบภายหลัง คือ นายพยน เจริญสุข เรียกรับ เงิน 100,000 บาท เพื่อแลกกับการออกหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างจากบริษัท ไทยยูวอนอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ในการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโรงงาน เนื่องจากหากไม่ได้รับหนังสือรับแจ้งการก่อสร้าง ผู้เสียหายไม่สามารถก่อสร้างดัดแปลงอาคารได้

ต่อมา ผู้เสียหายได้โทรศัพท์ต่อรองนายพยน เจริญสุข และนายบุญมี พุทธประเสริฐสิน ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์อยู่หลายครั้ง ยอมที่จะจ่ายใต้โต๊ะแลกเปลี่ยนเอกสารขออนุญาตในราคา 80,000 บาท ทั้งที่บริษัททำตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่าง ทว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลยังยืนกรานว่าต้องจ่าย การกระทำดังกล่างผู้เสียหายมองว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงนำหลักฐานเป็นบันทึกเสียงการสนทนาที่มีการเรียกรับทรัพย์สินร้องทุกข์พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 2 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้วางแผนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกระจายกำลังไปซุ่มตามจุดต่าง ๆ ใกล้กับบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี รอจังหวะผู้เสียหายและพยานอีกคนนัดส่งมอบเงิน 80,000 บาท ผ่านนายบุญมี พุทธประเสริฐสิน ผู้อำนวยการกองช่าง ก่อนนำไปให้นายพยน เจริญสุข ที่ห้องทำงานเพื่อแลกเอกสารอนุญาตก่อสร้าง ถือเป็นกระทำผิดชัดเจนครบองค์ประกอบ ชุดปฏิบัติการของผู้กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงแสดงตัวเข้าจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี