ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม  นายชูวิทย์ จันทรส เลขาธิการมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว จับมือเครือข่ายอัมพวาโมเดล แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพจอีจัน และมูลนิธิเพชรเกษม ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นให้น้อง ๆ คนพิเศษ ภายใต้แคมเปญ “สู้ภัยโควิด เพื่อน้องคนพิเศษ” มีนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม และ พ.ต.อ.เผด็จ ภู่บุบผากาญจน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอัมผวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อที่จะส่งต่อสิ่งของให้ผู้ปกครอง และครอบครัวน้องๆคนพิเศษต่อไป