พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ราชัญ ลำไย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ พ.ต.ท.เจริญ แดงเรือง รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ พ.ต.ต.สัณฐิฎิยศ ทองก้อน สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ จับมือ นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจโรงพักเมืองอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อกและตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดกวดขันวินัยจราจร ป้องกันลดอุบัติเหตุและการสูญสูญเสียต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เน้นกวดขันการคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การตรวจจับความเร็ว ระเบียบวินัยจราจร ด้วยการแจกหมวกกันน็อกแทนใบสั่ง  ไม่มีการจับปรับ  เน้นตักเตือน เพื่อเป็นการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อก เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ที่ซ้อนท้าย เพราะรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมในเขตพื้นที่เมืองอุตรดิตถ์และชุมชนต่าง ๆ  ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน อีกทั้งได้มีการกวดขันวินัยจราจรของทาง กลุ่มงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ได้ตั้งด่านตรวจ เขียนใบสั่งตักเตือน เป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย พร้อมวางมาตรการคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง

Cr.ภาพจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์