ตรวจโควิดเชิงรุกตำรวจและครอบครัวตลอดจนชาวบ้าน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ อาสาสมัคร และผู้เข้ารับการตรวจในโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตลอดจนประชาชน ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มียอดผู้รับการตรวจทั้งหมด 1,534 คน แบ่งเป็นวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 จำนวน 800 คน วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564  จำนวน 734 คน


ร.ต.อ.หญิง ธมน สุทธิชื่น รองสารวัตรฝ่ายภูมิภาค 1 กองบังคับการต่างประเทศ ให้ความเห็นว่า การตรวจหาเชื้อโควิด19 เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว เป็นโครงการดีมาก รวดเร็ว จัดเป็นระบบ เจ้าหน้าที่ใช้วาจาสุภาพ แนะนำดี เป็นขวัญและกำลังใจที่ดีมาก เพราะส่วนตัวรู้สึกกังวลเกี่ยวกับโรคนี้มาตลอด

ขณะที่ นางศิริเพ็ญ ทิพย์ประเสริฐ อาชีพรับจ้างแสดงความคิดเห็นต่อการตรวจหาเชื้อโควิด19เชิงรุกว่ าเจ้าหน้าที่ใช้วาจาสุภาพ ใส่ใจผู้รับการตรวจดี อยากให้มีอีก รู้สึกดีกับโครงการของตำรวจว่าใส่ใจประชาชน

ด้าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ย้ำว่า จะมีการขยายผลการดำเนินการไปยังตำรวจภูธรต่าง ๆ เป็นโมเดลที่ดีไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนชุดตรวจ ATK  ยา และอื่นๆ จากกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นผู้ป่วยให้อยู่แค่ระดับสีเขียว สามารถทำมาหากินใช้ชีวิตอย่างปกติได้ ต้องรู้ให้เร็วว่า ใครเป็น และรักษาให้เร็ว

RELATED ARTICLES