มวดนัส-ร.ต.ท.หญิง วนัสยา รัตนศิริพรชัย นักเทคนิคการแพทย์ สบ 1 กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. สาวหน้าหมวยจาก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เกิดในครอบครัวมีธุรกิจ วัยเด็กเริ่มเรียนชั้น ป.1-6 ที่ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม แล้วต่อ ม.1-3 ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม ม.4-6 ร.ร.บางกะปิ

มีความฝันอยากเป็นพยาบาล เอ็นทรานซ์ไม่ติดเลยหันไปสอบพยาบาล 4 เหล่าทัพก็ยังไม่ติดอีกจึงเบนเข็มชีวิตไปเรียนต่อปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างนั้นมาฝึกงาน รพ.ตร.จนสำเร็จการศึกษา รพ.ตำรวจเปิดรับสมัครในอัตราลูกจ้างชั่วคราว

ทำงานเป็นลูกจ้างนาน 7 ปี ถึงบรรจุเป็นนายตำรวจเมื่อปี 2558 สร้างความรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองสามารถทำได้ และครอบครัวก็ชื่นชมที่มีความอดทนจนได้รับราชการ เป็นคนเดียวของครอบครัว

หมวดนัสมองว่า อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูแลพ่อแม่ได้ สำหรับงานที่ทำเป็นสาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก เป็นการตรวจสารคัดหลั่ง ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำเจาะเข่า และสเปิร์มให้แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดจนงานตรวจการตั้งครรภ์ของผู้เสียหายที่ถูกละเมิดทางเพศที่เกี่ยวข้องกับคดี

“แคร์คำพูดแย่ๆ เท่ากับแพ้ใจตัวเอง” เป็นคติที่เธอใช้ในการทำงาน