พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อม ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ คุณพณิชย์ วิทยาภัทร์ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ร่วมลงพื้นที่บรรเทาทุกข์และมอบอุปกรณ์ชุดป้องกันโควิด – 19 และถุงยังชีพเป็นให้กำลังใจแก่ประชาชนในชุมชุนบ้านครัวเหนือ ชุมชนบ้านครัวตะวันตก และชุมชนบ้านครัวใต้ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีอิหม่าม วุฒิ นาฮิม คุณยุทธนา เซอร์ประยูร ประธานชุมชนบ้านครัวเหนือ คุณอโนชา ถนอมวงษ์ ประธานชุมชนบ้านครัวตะวันตก คุณไพศาล ไม้ทอง ที่ปรึกษาประธานชุมชนบ้านครัวใต้  และคุณพิชญ์สิณี สุนทรการันต์ ต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นผู้รับมอบของก่อนพาเยี่ยมให้กำลังใจชาวชุมชน รับฟังปัญหาหลักของคนในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องการดับเพลิงของชุมชนอีกด้วย