พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชําวนําศัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ภญ. สุภัทรํา บุญเสริม รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงผลจับกุมเครือข่ายผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดที่ไม่ได้จดแจ้งผิดกฎหมาย หลังเข้าตรวจคนอาคารพาณิชย์ย่านถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ก่อนขยายผลตรวจค้นเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำความผิดในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  2 จุด สถานที่ผลิตเครื่องสาอางอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 จุด ยึดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ชนิดน้ำชนิดเจล และสเปรย์ อุปกรณ์การแบ่งบรรจุ ขวดบรรจุภัณฑ์เปล่าพร้อมฉลากจำนวนมากมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท