พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.ปรีชา กองแก้ว รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 พ.ต.อ.เอกกร บุษบาดินทร์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พ.ต.อ.ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรดี รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 พ.ต.อ.ชย พานะกิจ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิดำรงชัย ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตรวจคนเข้าเมือง 3 พ.ต.อ.คงฤทธิ์ สุกใส ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เดินทางตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ไว้ใช้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ มี พ.ต.ท.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดร่วมฟังนโยบายการปฏิบัติและรับมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจการทำงาน

หลังจากนั้น พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม นอกจากกำชับแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และของหน่วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มี พ.ต.ต.ทินกร เลาดี สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม นำผู้ใต้บังคับบัญชารับมอบ

ต่อมา คณะของผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เดินทางต่อไปยังกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มี พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตรวจคนเข้าเมือง 4 รักษาราชการสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติ ตลอดจนข้อสั่งการต่าง ๆ ก่อนรับมอบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด -19 เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่