ตำรวจวังขอนแดงเปิดลานตากข้าวเปลือกหน้าโรงพักป้องกันโจรขโมย

 

ห้วงช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกวันเวียนมาถึงวงรอบ โรงพักได้อำนวยความสะดวกช่วยชาวนาด้วยการเปิดลานคอนกรีตหน้าโรงพักให้เกษตรกรในพื้นที่นำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาตากให้แห้ง ป้องกันการลักขโมยข้าวเปลือกของกลุ่มมิจฉาชีพตามสถานที่ตากข้าวของชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะตามถนน

พ.ต.อ.ปัญจนนท์ วิจิตรโท ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มองว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรตากข้าวเปลือกให้แห้ง ไม่ถูกหักค่าความชื้นมากเกินไปจะสามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้น ชะลอขายข้าวพร้อมกันของเกษตรกรช่วงนี้ แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาตากอย่างไม่ขาดสาย สถานีตำรวจภูธรวังขอนแดงได้อนุญาตให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากบริเวณลานจอดรถหน้าโรงพักไม่คิดค่าใช้จ่าย

“เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่ชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวข้าวกัน ช่วงนี้ข้าวที่ชาวบ้านปลูกก็มีระยะเวลา เพราะฝนตกบ่อย ชาวบ้านมีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้าว เพื่อให้ข้าวนั้นแห้งก่อน พอข้าวไม่แห้งชาวบ้านต้องมาหาที่ตากข้าวสังเกตว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ต่างจังหวัดจะหาที่ตากข้าวกันในช่วงนี้ ชาวบ้านก็มาขอตากข้าว ขอตากทุกปีทุก ปีนี้ตำรวจอยากส่งเสริมชาวนาด้วย”

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดงระบุด้วยว่า นอกจากได้ช่วยเหลือชาวนาเวลาตากข้าวที่เมื่อก่อนจะตากข้าวกันตามริมถนน ค่อนข้างจะอันตราย เพราะมักมีคนมาขโมยข้าวเปลือก เราจึงจัดพื้นที่ให้ชาวบ้านตากข้าวแต่จะไม่ให้ตากขีดขวางทางเข้า-ออก รู้สึกว่า เป็นโรงพักที่ใช้พื้นที่ทำเกิดประโยชน์ให้ชาวบ้านได้ช่วยเหลือมากที่สุด

 

RELATED ARTICLES