ผบก.ตำรวจสื่อสารประชุมสวัสดิการหน่วย

ที่ห้องประชุม พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เป็นประธานการประชุมสวัสดิการกองตำรวจสื่อสาร ครั้งที่ 3 /2564 ผ่านระบบทางไกลจอภาพ Video Conference  มี พ.ต.อ.เรวัต หัสเสนะ รองผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร พ.ต.อ.อัษฎางค์ ม่วงศรี รองผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร พ.ต.อ.ธวัช สิทธิกิจโยธิน รองผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร และผู้กำกับการ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดที่อยู่ส่วนกลางเข้ารายงานผลการปฎิบัติ หน้าที่ ปัญหาขัดข้อง อุปสรรคในการปฎิบัติงานให้ทราบ

RELATED ARTICLES