ที่ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร้านปันรักษ์  ร้านค้าร้านแรกที่รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์จากครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ  มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นหน้าร้านจัดจำหน่ายสินค้าน่าสนใจ ตั้งแต่ของที่ระลึก ของขวัญ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นของดีประจำจังหวัด ตลอดจนของกินแสนอร่อยทั้งอาหารและขนมคุณภาพดี  มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมตัวแทนสมาคมแม่บ้านจากเหล่าทัพ ตั้งแต่ พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ อุปนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านกองทัพบก คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธี

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจระบุความเป็นมาในการเปิดร้านปันรักษ์ว่า กลุ่มแม่บ้านตำรวจในแต่ละพื้นที่ ข้าราชการตำรวจวัยเกษียณ รวมถึงครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมตัวกันเป็นกลุ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีเอกลักษณ์ของตัวเองจัดจำหน่ายในพื้นที่กระจัดกระจายกันไป เช่นงานตลาดนัดเฉพาะกิจ หรือขายผ่านช่องทางออนไลน์นำมาสู่ความตั้งใจแรกในการรวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านเพจเฟซบุ๊กในชื่อ ‘Police Market Place’ กลายมาเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและแสดงสินค้า ได้ผลตอบรับที่ดี มีการระดมสินค้าจากทั่วทุกภูมิภาคจากฝีมือสมาชิกครอบครัวตำรวจทั่วประเทศที่หลากหลาย จนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดที่ว่า ถึงเวลาแล้วที่สมาคมแม่บ้านตำรวจจะต้องมีร้านค้าที่เป็นจุดศูนย์รวมให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาพบปะแลกเปลี่ยน ชมและจับต้องสินค้าผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจับจ่ายซื้ออาหารปรุงสำเร็จได้สะดวก ในทำเลที่เข้าถึงไม่ยากบนชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ร้านปันรักษ์ที่มีความหมายตรงตัวว่า คือการปันความรักความห่วงใยจากสมาคมแม่บ้านตำรวจไปถึงสมาชิกในครอบครัวตำรวจไทยทุกคน  รักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเหมือน ‘โชว์รูม’ สินค้าที่ระลึกของสมาคมแม่บ้านตำรวจ อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อยืด แจ็กเกต แก้วน้ำ พวงกุญแจ ฯ พร้อมการแสดงดนตรีจากบุตรข้าราชการตำรวจที่ได้รับทุนความสามารถพิเศษและการแสดงแบบเสื้อยืดที่ระลึก รวมทั้งแจ็กเกตของสมาคมที่ได้ร่วมงานกับดีไซเนอร์แถวหน้าของประเทศไทยอย่าง คุณพลอย-แสงแข เหมกมลเศรษฐ์ เข้ามาช่วยเติมสีสันให้กับงานเปิดร้านครั้งนี้อีกด้วย