มวดจิ๊ฟ-ร.ต.ท.หญิงนิธิมัย  กันสุก รอง สว.ฝอ.ภ.จ.อุทัยธานี  บ้านเกิดอยู่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท บิดาและมารดาประกอบอาชีพรับราชการครู  การศึกษาระดับมัธยมจบจากโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ส่วนตัวไม่เคยคิดฝันว่าจะได้เข้ารับราชการตำรวจ  แต่ด้วยครอบครัวอยากให้รับข้าราชการจึงตั้งใจสอบแข่งขันกระทั่งเข้าอบรม หลักสูตร กปป.(อก.) รุ่นที่ 3/53 บรรจุครั้งแรกตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.ภ.6 เป็นความภูมิใจของครอบครัว และตัวเอง เพราะเป็นการสอบแข่งขันจากทั่วประเทศ ต่อมาอีกสองปีได้สอบบุคคลภายในเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตร หลักสูตร กอน.(อก.) รุ่น 7000/3 ตำแหน่ง รอง สว.ฝอ.ภ.จ.นครสวรรค์

“หลังจากที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่และภารกิจมากมาย  ทำให้จิ๊ฟรู้ว่า ตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละและต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก  ยิ่งทำให้จิ๊ฟรัก และภูมิใจในอาชีพนี้ยิ่งขึ้น  ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายภารกิจ จะทำด้วยความตั้งใจ แม้จะเหนื่อยเพียงใดก็ตาม” เจ้าตัวว่า

ส่วนอุดมคติที่ได้รับการฝึกอบรมมาใช้ได้จริงในการทำงานและดำเนินชีวิต คือ “อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก”