ตามนโยบายของ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เน้นให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยดูแลสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลและครอบครัว พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรชาติ แสนคำ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.อ.สันติ วรรณรักษ์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.อ.วิศิษฏ์ มะอักษร ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1  พ.ต.ท.ชูพงศ์ ยอดพราหมณ์ รองผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1  พ.ต.ท.จรูญโรจน์ สุขไทย รองผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.ต.ศุภชัย บุญคง สารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.ต.ฉัฐวัฒน์ สิริเบญจศักดิ์ สารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1  พ.ต.ต.ชยากร บุญมา สารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.ต.ดนัยพร หาญกร สารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 และกำลังพลในสังกัด ครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญประจำหน่วยที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก่อนมอบทุนการศึกษาแก่บุตร–ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุนละ 4,000 บาท จำนวน 40 ทุน และมอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง   2 นายๆละ 10,000 บาท และมอบของบำรุงขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ทุกนายและครอบครัว ตลอดจนอวยพรและมอบแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตต่อไป