กระแสสังคมไทยในปัจจุบันยังคงพบข้อมูลการทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ

เหยื่อส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี รวมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยทางสังคม

การแสดงออกทางพฤติกรรม หรือการใช้คำพูดที่เป็นการดูหมิ่น และเหยียดหยามผู้อื่น หรือที่เรียกว่า “การบูลลี่ (Bully)” ถือเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่ทำร้ายสภาพจิตใจของผู้อื่น

นำไปสู่แรงบันดาลใจให้ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ พยาบาล สบ 5 โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ เพจ Because we care  และภาคีเครือข่ายเปิดตัวเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” ส่งกำลังใจเพื่อก้าวผ่านอุปสรรค คำติฉิน นินทา และการดูถูกเหยียดหยาม

“พร้อมเป็นอีกหนึ่งมือที่จับคุณไว้ให้ผ่านวิกฤติความรุนแรงในสังคมทุกมิติ”

ประกาศรณรงค์ให้ยุติการกระทำที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ด้วยเพราะตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

พวกเขาเลือกใช้บทเพลงเป็น “สื่อกลาง” ในการสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ที่ต้องตกเป็นผู้ถูกกระทำ จากการดูถูกเหยียดหยาม การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมในการต่อต้านทางสังคมต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจจนไม่สามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นปกติ

กระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยในการเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาสกว่า

เพลง ปล่อยผ่าน (Move on Bully) ประพันธ์ขึ้นโดย MaxximuM_Star  เป็นทั้งผู้ประพันธ์เพลง เนื้อหา ทำนอง เรียบเรียง และขับร้อง เป็น “ต้นฉบับ”  วัตถุประสงค์เพื่อส่งกำลังใจให้แก่ผู้ที่ถูกกระทำจากคำดูถูก (Bully)ว่า ไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคม ยังคงมีผู้ที่ห่วงใย มีความหวังดี พร้อมเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างตลอดไป

“หวังให้บทเพลงนี้เป็นสื่อกลางแสดงความรู้สึก สะท้อนกลับไปยังผู้ที่มีพฤติกรรมในการดูถูก ดูหมิ่น หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา หากตกเป็นผู้ที่ถูกกระทำบ้างจะรู้สึกเช่นไร”

สำหรับศิลปินที่จะมาถ่ายทอดผ่านบทเพลง  คุณประดิษฐ์  สมดังเจตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มาสเตอร์พีชออร์กาไนเซอร์ จำกัด บริษัทมาสเตอร์พีชเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ระบุว่า เป็นศิลปินนักร้องผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย และเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยรุ่น และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ จะได้มีการประชาสัมพันธ์เพลงนี้ให้เป็นที่รู้จักของสังคม เนื่องจากว่าเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาที่ดี น่ายกย่องชมเชย

ขณะที่ คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัทวิ ริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยอมรับว่า เพลง ปล่อยผ่าน (Move on Bully) ถือเป็นบทเพลงที่น่าประทับใจ เนื่องจากเป็นการส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ถูกกระทำ ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ และยืนหยัดในสังคมอย่างน่าภาคภูมิใจ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังได้วางแผนที่ในการจัดทำโครงการประกวดการออกแบบมิวสิกวิดีโอ (MV) เพื่อชิงทุนการศึกษา มุ่งเน้นเชิญชวนให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงออกถึงความสามารถในการออกแบบที่สร้างสรรค์

สำหรับช่องทางการติดต่อในการขอความช่วยเหลือ หรือต้องการรับคำปรึกษา สามารถติดต่อมายังสายด่วน 1300 หรือติดต่อ “ศูนย์พึ่งได้ “ โรงพยาบาลตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์   02-2521175 และ 0-2207-6000 ต่อ 10101-10103(ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30-16.00 น.) สายด่วน 191 สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 สายด่วนกองกำกับการเด็กและสตรี 1157

หรือ เพจเฟซบุ๊ก Because We Care  และสถานีตำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกปัญหามีทางออกเสมอ