ที่มูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อาคารมงคลกาญจนา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภาประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และ มูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ครอบครัวแสงสิงแก้ว ได้มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลตำรวจ และกองบินตำรวจ ประกอบด้วย เงินสด 500,000 บาท สิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลัง ไข่ไก่ และหน้ากากอมัย มูลค่ากว่า 70,000 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท)

นอกจากนั้นได้มี คุณศศิวิมล โภสณจิตต์ อดีตผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตจำนงบริจาคเงินเพื่อร่วมโครงการ สร้างศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและห้องบริการผู้ป่วย ผ่านมูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 2,000,000 บาท มี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ  แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ ผู้บังคับการกองบินตำรวจ คณะแพทย์ พยาบาล  ลูกจ้าง โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ