เปิดโครงการทดสอบความรู้พนักงานสอบสวนในสังกัด

พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบหมาย พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นแม่งาน ได้ พ.ต.อ.ทินกร สมวันดี รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 ร่วมขับเคลื่อน

มีคณะทำงานพิจารณาออกปัญหาข้อสอบและทดสอบความรู้พนักงานสอบสวนเสมือนเป็น “ครู” ที่เกี่ยวเอาประสบการณ์ทำงานจากสนามจริงไปเป็นตำรา “ประลองไอคิว” นายตำรวจรุ่นใหม่

ให้ พ.ต.อ.ธนเสฏฐ์ ภิรมย์เอี่ยม ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ส่วนทีมประกอบด้วย พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1   พ.ต.อ.ชัยยุทธ ปดถามัง ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 พ.ต.อ.จตุภูมิ มุดซาเลน ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 พ.ต.อ.มานะ มหาศะรานนท์ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 4

พ.ต.อ.มงคล นันทจิตร ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 พ.ต.อ.วิเชียร วชิรแสงไพโรจน์ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 พ.ต.อ.ธีระ กิจบำรุง ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 พ.ต.อ.นิรุตติ์ ใจแปลง ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 9

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ มี ร.ต.อ.สุริยา หาอุปละ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม ปฏิบัติราชการกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ร.ต.อ.ทรงเกียรติ ลิ่มสมพร รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ปฏิบัติราชการกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ร.ต.อ.เทวินทร์ สระทองห้อย รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ปฏิบัติราชการกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ร.ต.อ.ปรัชญ์ อินพิทักษ์ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ปฏิบัติราชการกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ร.ต.ท.ทศพล ทุมทา รองสารวัตรกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของทางราชการ

กำหนดทดสอบความรู้ความสามารถผ่านระบบออนไลน์  (Google Form) ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565   แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ รองสารวัตร(สอบสวน) สารวัตร(สอบสวน) รองผู้กำกับการ(สอบสวน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน

ขอบเขตของข้อสอบแบ่งเป็น 5 หมวดความรู้ ตั้งแต่ ด้านกฎหมายออกใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติม 10 ข้อ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ 20 ข้อ ด้านคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จำนวน 20 ข้อ ด้านระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการสอบสวน 20 ข้อ และด้านกฎหมายอีก 30 ข้อ

รวมจำนวนข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ ให้เวลาทดสอบ 90 นาที ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไปในแต่ละขอบเขตข้อสอบ

หากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้ารับการทดสอบใหม่ครั้งต่อไป

ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบจะได้รับ “ใบรับรอง” ผลการทดสอบความรู้พนักงานสอบสวน

ให้สมกับเป็น “ต้นธาร” ของกระบวนการยุติธรรม