ที่อาคารอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จจังหวัดนครสวรรค์  พ.ต.ท.สมชาย เสวยทรง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพยุหะคีรี พร้อมด้วย นายสมบัติ ผลกิจ นายวิทยา เกิดบุญมา ร่วมเป็นตัวแทน ผู้ใหญ่ใจดีประกอบด้วย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพระราหู พ.ต.อ.โกสิต กาญจนะโกมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพยุหะคีรี บริษัท J.K.ASIA ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ข้าวตราใบเงิน รวมถึงวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน “ต้าถง”โดย ดร.อ๊อด โพธิ์เงิน ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายก และน.อ.หญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ ตลอดจนสมาชิกแจ๊สไทม์ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็น อาทิ ชุด Personal Protective Equipment (PPE) ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย แอลกอลฮอล์ เครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ข้าวสารตราใบเงิน น้ำดื่ม ตราใบเงิน มอบให้กับโรงพยาบาลพยุหะคีรี เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละในการดูแลผู้ป่วยที่มารักษาอาการเจ็บป่วย ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มี น.ส.ศิริพรรณ ชมภูพู่ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะคีรี  นางละออง เครือวัลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และ นางมาลินี กุลานุวัตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ร่วมรับมอบ