พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางง พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และคณะข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ พบปะพูดคุยกับ ฮาว ควาง ฮวี ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยทัศนคติในการทำงาน ข้อมูลสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้แก่ทั้งสองประเทศ รวมถึงกำหนดทิศทางในการทำงานร่วมกันในอนาคต ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะถือเป็นประเทศที่ปลอดภัย มีสถิติคดีอาชญากรรมอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่ในหลายปีที่ผ่านม ามีสถิติฆาตกรรมต่ำกว่า ปีละ 10 คดี  อย่างไรก็ตามกว่าร้อยละ 50 ของคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดในประเทศเป็นคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หลอกลวง และเกิดความเสียหายเป็นมูลค่าทางการเงินนับพันล้านบาทไม่ต่างกับประเทศอื่นๆ  แน่นอนว่าในหลายๆ คดีก็คงมีส่วนพัวพันกับประเทศไทยบ้าง ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเป็นผู้เสียหาย เป็นคนร้าย หรือบริษัทไทยไปเกี่ยวข้อง เป็นต้น เพราะทุกวันนี้คนร้ายก็ก่อเหตุได้ทุกวันโดยไม่มีพรมแดน แนวโน้มต่อไปเราคงได้เห็นตำรวจไทยกับตำรวจสิงคโปร์จับมือกันทำงานอย่างเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพการทำงานขององค์กรไปด้วยกัน

ทั้งนี้ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเห็นว่า อาชญากรรมไซเบอร์ในโลกยุคปัจจุบันได้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกยุคออนไลน์ จึงได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลที่รับผิดชอบคดีอาชญากรรมไซเบอร์หารือในประเด็นการพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ จัดการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน รวมถึงพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของตำรวจสากลในทุกมิติ เพราะการฉ้อโกงออนไลน์เป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เปรียบเสมือนปัจจัยกระตุ้นให้คดีฉ้อโกงออนไลน์ทวีความรุนแรงและเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นไปอีก

“ผมให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอย่างมาก ยิ่งข้อมูลมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้การสืบสวนปราบปรามได้มากขึ้นเท่านั้น ผมเชื่อว่าต่อไปเรากับสิงคโปร์จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ข้อมูลข่าวกรองโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงออนไลน์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติของตำรวจไทยในหลายๆ ด้านอีกด้วย” ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าว