มูลนิธิพระราหูมอบทุนการศึกษาตำรวจนครสวรรค์-พิจิตร

 

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู พร้อมด้วยนายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ คุณสุชาตา นิลสุพรรณ ภริยา ร่วมกับ นายสุรชาติ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 3 นายมานัส อ่อนอ้าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พิษณุโลก เขต 5 พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.อ.วาธิน เปริญกุล น.อ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ พ.ต.อ.ไชยวิญญ์ อินทรทรัพย์ ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก คุณปุณณรีย์ ศรีบุศกร เลขานุการคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และคณะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ และมอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธรโพทะเล จังหวัดพิจิตร สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมี พ.ต.อ.นิวัติ พิพัฒนศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว พ.ต.อ.วัชรเกียรติ ศิริวิมลฤทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพทะเล พ.ต.ท.มนัส ผลปราญช์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก นำคณะและนักเรียน นักศึกษา บุตร ข้าราชการตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีรับมอบ

ต่อมา ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู พร้อมคณะเดินทางไปยังวัดเวฬุวัน ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายชุดอาสนะไม้จามจุรี จำนวน 10 ชุดให้วัดเวฬุวัน มีพระครูนิรมิตเวฬุวัน เจ้าอาวาส วัดเวฬุวัน เมตตารับมอบถวาย

 

 

RELATED ARTICLES