ผบช.ภ.7 เป็นประธานถวายสัตย์เนื่องในวันเฉลิม

ที่ห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 อำเภอเมืองนครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธาน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มี พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผู้บังคับการกองกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

 

RELATED ARTICLES