ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรืออาคารพิทักษ์สันติ และอาคารที่ทำการกองบังคับการปราบปราม หรืออาคารประชาอารักษ์ โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ และเจ้าหนาที่หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถหลากหลาย เพราะมีกองบังคับการที่มีความถนัดเฉพาะทาง โครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีกองบัญชาการที่รับผิดชอบตามพื้นที่ แต่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นใช้ความถนัดเป็นหลัก มีการนำหน่วยงานในสังกัดมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ดีใจที่ได้เห็นการพัฒนา และอยากให้มีทิศทางการพัฒนาที่ทันสมัยในรูปแบบ smart city ขนาดเล็ก ที่มีการบริหารเรื่องการใช้พลังงาน ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากการทำงานของหน่วยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว วันนี้ตนเองก็ดีใจที่ได้เห็นการจัดทำพิพิธภัณฑ์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทำให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ อยากให้ประชาชนได้มารับชม และเข้าใจว่าเอกลักษณ์ ตัวตนที่ตำรวจสอบสวนกลางยึดถือคืออะไร เป็นบทเรียนของผู้ที่มาสืบสานต่อ เป็นการเปิดหน่วยงานให้ประชาขนได้สัมผัสว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างไร

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่เปลียนแปลงไปจากอดีต คือทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสู้ด้วยความเร็ว ภายใต้กฎกติกาที่เข้มงวดมากขึ้น เป็นดั่งการบ้านว่าจะทำอย่างไรให้การปฎิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้เวลาที่จำกัด รวมถึงเงื่อนไขทางกฎหมายที่มากขึ้น  คนร้ายจะพัฒนาทุกครั้งที่ตำรวจพัฒนา เหมือนการทำธุรกิจที่คู่แข่งเองก็มีการพัฒนาแข่งขันกัน ตัวอย่างเช่นอาขญากรรมทางออนไลน์ ซึ่งต้องพัฒนาวิธีการสืบสวนสอบรวม รวมถึงกระบวนการยุติธรรมเช่นกัน เป็นเหตุผลที่ต้องหารือกับหน่วยงานอื่นนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น ศาล อัยการ รวมถึงอาจมีการยกร่างกฎหมายใหม่ ที่มีขั้นตอนสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน หากถามว่า ขณะนี้พอใจแล้วหรือไม่ ยังไม่พอใจ แต่ต้องขอเรียนว่าคดีทางออนไลน์ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีจำนวนลดลง อย่างไรก็ตามก็ต้องไม่ประมาท  ได้ให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ