ที่สนามยิงปิน กองบัญชาการศึกษา พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกตามโครงการฝึกอบรมยิงปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปรามของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5,079 นาย ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลผู้รับการฝึก เน้นย้ำทบทวนท่าทางการใช้อาวุธปืนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้ปฏิบัติที่จะต้องขวนขวายฝึกฝนให้มีความชำนาญ ส่วนการหากระสุนสนับสนุนในการฝึกให้นั้นเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา การเลือกใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น อาวุธปืน Backup ที่มีขนาดลำกล้องสั้นก็ไม่เหมาะสมต่องานป้องกันปราบปราม

“หัวใจสำคัญของนักสืบในการสืบสวน คือการใช้จินตนาการในการปะติดปะต่อเรื่องราวหลังเกิดเหตุ ส่วนหัวใจของงานป้องกันปราบปราม เมื่อเข้าเผชิญเหตุนั้น คือ การประเมินสถานการณ์และนำยุทธวิธีมาปรับใช้ให้เหมาะสม การทำงาน ในสายงานป้องกันปราบปรามนั้น ต้องประเมินตัวเองถึงความพร้อมของร่างกาย จิตใจ ความรู้และยุทธวิธี หากไม่พร้อมก็ควรที่จะเลือกปรับเปลี่ยนสายงานให้เหมาะสม” พล.ต.ท.สำราญว่า ก่อนทดสอบยิงปืนด้วยกระสุนจริงในระบบเดียวกับที่ผู้รับการฝึกต้องทำการทดสอบ ผลปรากฏยิงได้คะแนน 300 คะแนนเต็ม ขณะเดียวกัน ได้สุ่มผู้รับการฝึกได้แก่ ส.ต.ท.พีรวัฒน์ ศรีจันทร์ ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจนครบาลสายไหม มาทำหน้าที่บัดดี้ และคอยบอกระบบและวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนด้วย