บัญชี รองผู้บังคับการ ถึง ผู้กำกับการ รอบ “เก็บตก” ทะลักออกมาแล้ว

เป็นคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 52/2566 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 มีจำนวน 137 ตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

แต่ไม่น่า “พิศวง” งุนงงเท่า “ควันหลง” คำสั่งลอตแรก

หลายคน “ฉลองเก้อ” เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งโยกย้ายสลับ “กรอกลับที่เก่า” เขย่าตะกอนนอนก้นให้บางคนฟื้นขึ้นมาใหม่

มีทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

แบ่งเป็นกลุ่ม “ชื่อหาย” ในคำสั่งเก่า

ประกอบด้วย พ.ต.อ.สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม ยกเลิกคำสั่งที่ไปเป็นรองผู้บังคับการกองแผนงานความมั่นคง พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ยกเลิกคำสั่งที่เป็นรองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ยกเลิกคำสั่งที่ไปเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เช่นเดียวกับ พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ ยอดคา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ยกเลิกคำสั่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  พ.ต.อ.นิพนธ์ ป้อมสนาม ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 2 ยกเลิกคำสั่งเปลี่ยนเลขตำแหน่งเป็นผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 2  พ.ต.อ.สถิต พินิจสอน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกเลิกคำสั่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ต.อ.วิวัฒนชัย์ ธรรมวิทยาภูมิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธนาหม่อม จังหวัดสงขลา ยกเลิกคำสั่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาประดู่ จังหวัดปัตตานี  พ.ต.อ.วิโรจน์ พะลังเดช ผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ยกเลิกคำสั่งเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกคำสั่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเปร็ง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.ท.ทศม ม่วงเกษม สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด จังหวัดยะลา ยกเลิกคำสั่งขึ้นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล  และพ.ต.ท. หญิง ปัทมา เหลืองวุฒิวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลตำรวจ ยกเลิกคำสั่งเป็น นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลตำรวจ

กลุ่มมีชื่อแต่งตั้ง “โยกย้ายเพิ่ม” จากคำสั่งแก้ไข

มี พ.ต.อ.วรชาติ รสจันทน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  พ.ต.อ. สิริชัย มาสิลีรังสี รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีกลาง เป็นรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกลาง พ.ต.อ. นิเวศน์ เพชรดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เป็นผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตาก  พ.ต.อ.กฤศณัฏฐ์ ธนศุภณัฏฐ์ ผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ จังหวัดชัยภูมิ  พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ เป็นนายเวร (สบ4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.ประลอง พรหมศร ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายูง จังหวัดอุดรธานี

พ.ต.อ.วิทวัส เข่งคุ้ม ผู้กำกับการกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางโพ พ.ต.อ.ศักดิเดช กัมพลานุวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางโพ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ พ.ต.อ.พีรธรรม คำจร ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ  พ.ต.อ.สายชล สุวรรณบุตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ต.อ.พิชิต กอปรกิจงาม ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ เป็นผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 5  พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 9   พ.ต.ท. ธนกฤต สมานุหัตถ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สาถนีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม เป็นผู้กำกับการกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน พ.ต.ท. โอภาส วงษ์คำหาญ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เป็นผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4  พ.ต.ท. ทนง พวงมณี รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

อีกกลุ่ม “เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ปลายทาง”

พ.ต.อ.อนุสนธิ์ ธินิเฉลิมวงศ์ ผู้กำกับการกลุ่มงานวิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ คำสั่งเดิมเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เปลี่ยนเป็นรองผู้บังคับการแผนงานอาชญากรรม พ.ต.อ.สุรินทร์ ชาวศรีทอง รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน คำสั่งเดิมเป็นรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง เปลี่ยนเป็นรองผู้บังคับการศูนย์ยุทธวิธีตำรวจกลาง  พ.ต.อ.ชัชพิมุข มีมุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท คำสั่งเดิมเป็นรองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม เปลี่ยนเป็นรองผู้บังคับการกองแผนงานความมั่นคง พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา คำสั่งเดิมเป็นรองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 เปลี่ยนเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล  พ.ต.อ.พัฒน์เชษฐ์ อุ่นอนันต์ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 คำสั่งเดิมขึ้นรองผู้บังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 6 เปลี่ยนเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.กันตพัฒน์ ภาคธรรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายูง จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตำรวจ

พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธาราม จังหวัดราชบุรี  พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจจราจร เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตำรวจ เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4  พ.ต.อ.ดาบทอง อุภัยพรม ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดเลย คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4  เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ พ.ต.อ.พศพงศ์ มณฑา ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 คำสั่งเดิมเป็นผู้กับการสถานีตำรวจภูธรโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากท่อ จังหวัดราชบุรี พ.ต.อ.นิพนธ์ คงขวัญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งตาเสา จังหวัดสงขลา คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 9 เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

พ.ต.อ.ชาติชาย ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองแงะ จังหวัดสงขลา คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาหม่อม จังหวัดสงขลา เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาประดู่ จังหวัดปัตตานี  พ.ต.อ.อุเทน ตั้งพิทักษ์เสมอ ผู้กำกับการสุนัขตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางนา คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ กองสารนิเทศ เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ พ.ต.อ.โสภณ มงคลโสภณรัตน์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองตรวจสอบสำนวนคดี กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 1 คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ จังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจจราจร

พ.ต.อ.สมพงษ์ ไสยมรรคา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งเดิมเป็นผู้กับการสถานีตำรวจภูธรสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.วัฒนา เบ้าศรี ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปลี่ยนเป็นรผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากท่อ จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ต.ท.หญิง จุฬนี สว่างลาภวงศ์ รองผู้กำกับการฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ กองสารนิเทศ คำสั่งเดิมขึ้นผู้กำกับการฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ กองสารนิเทศ พ.ต.ท.สุทธิชน ธงชัยภูมิ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเปร็ง จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ต.ท.วุฒิเทพ เพ็ญแสง สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม จังหวัดกาแพงเพชร คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตาก เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  พ.ต.ท.พฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 3 คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ต.ท.เกรียงไกรวุธ บัวกล้า รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรหนองขาม จังหวัดชลบุรี คำสั่งเดิมขึ้นผู้กำกับการ (สอบสวน) กองตรวจสอบสำนวนคดี กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 2 เปลี่ยนเลขตำแหน่งเป็นผู้กำกับการ (สอบสวน) กองตรวจสอบสำนวนคดี กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 2 เช่นเดียวกับ พ.ต.ท.อาทิตย์ แก้วอุ่นเรือน อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 คำสั่งเดิมเป็นอาจารย์ (สบ 4)กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เปลี่ยนเลขตำแหน่งเป็นอาจารย์ (สบ 4)กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5  พ.ต.ท.ประเวศน์ พิโลนพงศธร รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 5 พ.ต.ท.พีรวัส ชูแก้ว รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คำสั่งเดิมเป็นผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 5  เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพ.ต.ท.ธนัญชัย นวลนิรันดร์ รอง ผูกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 คำสั่งเดิมขึ้นผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 เปลี่ยนเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8

ปรับขบวนทิศเตรียมแต่งตัวรับตำแหน่งใหม่กันแทบไม่ทัน