จากหนึ่งในนโยบายหลักของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ของตำรวจทุกสายงาน พัฒนา ฝึกอบรม บุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกิดทักษะเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในวันมอบนโยบายตำแหน่งผู้นำสูงสุด

พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมกับ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล จัดเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถ จิตวิญญาณของการเป็นนักสืบตามโครงการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถทางด้านงานสืบสวนแบบบูรณาการให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ นำร่องคัดเลือกนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 2 จำนวน 15 นาย เข้าสู่ห้วงการอบรมตลอดหลักสูตรเวลาทั้งสิ้นจำนวน 120 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2566  ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเหล่าทีมผู้บังคับบัญชาและวิทยาการนักสืบชั้นนำของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ทั้งทางวิชาการและเทคนิค ประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาของการเป็นนักสืบมืออาชีพอย่างเข้มข้น พร้อมปลูกฝังจิตวิญญาณและสายเลือดในการเป็นนักสืบมือดี อันเป็นการเริ่มเพาะเมล็ดนักสืบสายพันธุ์ใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในอนาคต

ทั้งนี้ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะสร้างกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ให้เป็น “ศูนย์รวมแหล่งความรู้ เทคนิคและเครื่องมือพิเศษในสายงานด้านสืบสวน” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสังกัดต่างๆ มีความพร้อม ความชำนาญ และเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ในอนาคตตามแนวคิดของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ