ที่สถานีตำรวจภูธรเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นางภคมน พิมลศรี ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6  พล.ต.ต.สารนัย คงเมือง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 และคณะได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการก่อสร้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์(แจ้งยอดสุข) โดยมี พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ธวัชชัย คำแหงพล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.อ.หทัยวัฒน์ จารุชัยนิวัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.อ.เทพปทาน นิพิวรรณ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์  พ.ต.อ.เข็มชาติ ประจง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานความคืบหน้า ก่อนกำชับการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจภูธร 6 โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการป้องกันปราบปรามยาเสพติด