ผลพลังศรัทธาตีราคาค่าตรายาง

 

ผลเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิอย่างไม่เป็นทางการ

เกินความคาดหมายของกูรู “ผู้สันทัดกรณี” ในแวดวงการสีกากีไปไม่น้อย

จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่รองผู้กำกับการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปกว่า 13,000 นายกำหนดให้ 1 บัตร เลือกได้ไม่เกิน 6 คน แบ่งเป็นเลือกผู้สมัครผู้ทรงวุฒิประเภท (ก) คุณสมบัติ ต้องเคยเป็นข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการขึ้นไป และพ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจเกิน 1 ปี มีผู้สมัคร 23 คน

ต้องเลือกให้เหลือ 3 ตำแหน่ง

ผลการลงคะแนนส่วนของ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท ก ปรากฏว่า พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้คะแนนมาเป็นลำดับแรก 4,637 คะแนน ทั้งที่เป็นนายตำรวจ “สายบุ๋น” นายเวรเก่า พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ อดีตแม่ทัพสีกากี เคยนั่งเก้าอี้สำคัญเป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ครั้งหนึ่งขึ้นเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้ “พิทักษ์ 1” ก่อนพลาดเป้าปล่อยให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เข้าวิน

เขามีดีอะไรทำไมผู้ใต้บังคับบัญชา “เทใจ” ให้เป็นเรื่องที่หลายคน “ตีโจทย์ไม่แตก” นอกจากจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 38 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอีกหลายคนที่รับบทคุมทัพหลายหน่วยหลัก  

ตรงนี้จะมีส่วนกระตุ้น “พลังเสียง”ได้จริงหรือ

เช่นเดียวกับ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อีกนายตำรวจ “สายบุ๋น” ได้ลำดับ 2 ด้วยคะแนน 4,104 คะแนน

เสมือนบทพิสูจน์ศรัทธาสมัยเป็นผู้บังคับบัญชา

อดีตนิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีดีกรีเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยนั่งตำแหน่งเลขานุการกรมตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

สมัยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นอีกแคนดิเดตขึ้นบัลลังก์สูงสุด แต่ท้ายสุด “แรงไม่พอ” ต้องขยับไปนั่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลอบใจก่อนเกษียณอายุราชการ

คราวนี้อาสากลับมาทำงานในชายคาสำนักเก่า เป็นความหวังของลูกน้องจนลงคะแนนให้มาเป็นอันดับ 2 เกินความคาดหมายเช่นกัน

ขณะที่ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 32 นายตำรวจ “สายบู๊” โปรไฟล์ดีเป็นถึงผู้บังคับการปราบปราม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

พกตำแหน่ง “นายกสมาคมตำรวจ” อาสาเข้าร่วมชิงตำแหน่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจนได้คะแนนมาเป็นลำดับ 3 จำนวน 3,725 คะแนน

ถือว่าเหมาะสมที่จะเข้าไปมีบทบาทเป็น “กระบอกเสียง” แทนลูกน้องเก่าอยู่บ้างเหมือนสมัยยังรับราชการอยู่

ส่วนคนอื่น ๆ ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ มี พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้ 2,795 คะแนน  พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ ได้ 2,794 คะแนน พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แส่งคร้าม อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ 2,672 คะแนน พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้ 1,844 คะแนน พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ 1,666 คะแนน

พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ได้ 1,552 คะแนน พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ 1,319 คะแนน พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ 1,274 คะแนน พล.ต.ท.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว อดีตจเรตำรวจ สบ 8 ได้ 976 คะแนน พล.ต.อ.ศรายุทธ พูลธัญญะ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ 881 คะแนน ศ.พล.ต.ท.พิศาล มุขแจ้ง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ 793 คะแนน  พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ 582 คะแนน พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ 558 คะแนน

พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ ได้ 490 คะแนน พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ 468 คะแนน พล.ต.อ.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ 366 คะแนน เบอร์ 3 พล.ต.อ.ชัยพร พานิชอัตรา อดีตจเรตำรวจ ได้ 214 คะแนน พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้ 201 คะแนน  พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ 187 คะแนน  และพล.ต.ท.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ 159 คะแนน

ส่วนการเลือกตั้ง คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท ข ​ อันดับ 1 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นำโด่งด้วยคะแนน 6,943 คะแนน อันดับที่ 2 รศ.ประทิต สันติประภพ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลูกชาย พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ อดีตอธิบดีกรมตำรวจได้คะแนน 6,151 คะแนน และอันดับที่ 3 ศ.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้คะแนน  5,051 คะแนน

เป็นผลแห่งการวัดพลังศรัทธากับการถูก “กา” เข้าไปเป็น “ตรายาง” สีกากี

RELATED ARTICLES