นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจจัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

 

ที่ลานวัฒนธรรมหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อม ดร.ศิรินัดดา หักพาล อุปนายกสมาคม คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ อุปนายกสมาคม และคุณณฤดี ย้อยนวล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 9 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และจังหวัดสงขลา นำข้าราชการตำรวจภูธรภาค 9 ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาชาวสงขลา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะชายหาด สร้างจิตสำนึกตามโครงการ “จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ” ภายในงานมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมกันกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจกล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดโครงการเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา อีกทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปูม้า 30 ล้านตัว  กุ้งกุลาดำ 40,000 ตัว ปลาตะกรับและปลากระบอก 15,000 ตัว และเต่าตะนุ 19 ตัว และกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ

RELATED ARTICLES