พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกสาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2561 ถึงผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

หลายคนอาจแค่มองผ่านไม่ได้กดอ่าน

ขออนุญาตเอามาให้อ่านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวตามความตั้งใจของ “ผู้นำปทุมวัน”

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ผมขอส่งความสุข ความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน และใคร่ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการร่วมใจตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง สถิตสถาพรเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนิรันดร์กาล

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการตำรวจทุกท่านได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าจะเหนื่อยยากเพียงใด แต่เมื่อเห็นสังคมเกิดความสงบสุข พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมากขึ้นจะทำให้คลายเหน็ดเหนื่อยไปได้ ผมขอขอบคุณและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจทุกท่าน รวมทั้งขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยดีเสมอมา

สำหรับในปี 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับภารกิจการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด รวมถึงดำเนินการตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่วนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสังคม การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด การปฏิรูปตำรวจ การสร้างความสามัคคดีและบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ซึ่งท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญมากเช่นกัน ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ให้สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และขอให้ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ยึดถืออุดมคติตำรวจเป็นแนวทางในการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องประชาชน ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ