แม่ทัพปราบยานรกลุยติวเข้มทีมสกัดกั้นยาเสพติดต่อเนื่อง

 

ภารกิจของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่ได้รับมอบหมายให้สกัดกั้นการลำเลียงยานรกากภายนอก
ประเทศเข้าสู่ประเทศไทย และสกัดกั้นยาเสพติดจากภายในประเทศไม่ให้ส่งออกไปยังประเทศอื่นและภารกิจด้านการขยายผลยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติด

ในปี 2565 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสามารถสกัดกั้นยาเสพติด ยึดยาบ้าได้มากกว่า 127 ล้านเม็ด และปี 2566 สกัดกั้นยาบ้าได้มากกว่า 223 ล้านเม็ด ส่วนการขยายผลยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติด ปี 2565 รวมมูลค่ากว่า 1,519 ล้านบาท ส่วนปี 2566 ยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติ รวมมูลค่ากว่า 3,573 ล้านบาท ขณะเดียวกันได้นำวิธีการคำนวณมูลค่าการยึดทรัพย์แบบ Value Base มาใช้ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตัดเส้นทางการเงิน และทำลายขบวนการค้ายาเสพติด ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบข้อมูล Big data ด้วยการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลจากบันทึกการจับกุมที่จับกุมคดียาเสพติดรายใหม่ นำมารวบรวมไว้กับข้อมูลเดิมใน Big data เพื่อนำมาประมวลผลในการวางแผน การสืบสวน และการทลายขบวนการค้ายาเสพติด

ทั้งนี้ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีแนวทางในการพัฒนาคน พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัย ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมาย ที่ทันสมัย เพื่อประชาชน ด้านการพัฒนาคน ได้มีการสร้างตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้เป็นนักสืบยาเสพติดเฉพาะทาง ด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดียาเสพติดเฉพาะทาง นำผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสืบสวนจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ที่ได้รับการยอมรับในวงการ มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับตำรวจในสังกัด  ฝึกอบรมมาแล้ว 2 รุ่น เมื่อปี 2565 และปี 2566

RELATED ARTICLES