นาฏกรรมวันอาทิตย์

 

 

“ อย่าเอาความสะใจไปเป็นไฟเผาผลาญคนอื่น” น สิยา สลับกลับมาทำหน้าที่บนเวทีนาฏกรรมสีกากีประจำวันอาทิตย์ที่ 15ตุลาคม 2566

อาณัติสัญญาณ …00 กลายการบ้านข้อใหญ่ที่ค้างคาอีกโจทย์ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ …00 เที่ยวนี้จะได้นั่งหัวโต๊ะร่วมถก พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเดิมภารกิจคัด “ขุนพล” เป็นมือไม้ “ค้ำบัลลังก์” ทัพปทุมวันตลอดระยะเวลา 1 ปีบนเก้าอี้อำนาจ …00 ดีเดย์นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจวาระแต่งตั้งนายพลประจำปี 2566  “ขยักแรก” ระดับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ-ผู้บัญชาการ ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จัดสำรับ …00 ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าง 3 ตำแหน่ง พิจารณาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียงตามลำดับอาวุโสที่ไปรักษาราชการแทนก่อนหน้าแล้ว …00 พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 เป็นจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ …00 ไม่ต้องออกแรงวิ่งหา “ตั๋ว” ไล่ประกบจับ “ขั้ว” ให้เสียอารมณ์

เช่นเดียวกับระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าง 5 ตำแหน่ง  “เรียงคิว” ขึ้นตามสภาพไม่มีข้อแม้ “ขออยู่ต่อ” ตั้งแต่ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ นักเรียนนายร้อยอบรม พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจะพันธ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39  พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 43

ฝุ่นตลบ …00 น่าสนใจตำแหน่งผู้บัญชาการที่ว่าง 12 เก้าอี้จากการเกษียณอายุราชการของบรรดาแม่ทัพหน่วย …00  ประกอบด้วย พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 ….00 พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38  พล.ต.ท.ณัฐ ศรีอุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 พล.ต.ท.ณฐพล แสวงกิจ ผู้บัญชาการศึกษา นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39

พล.ต.ท.โชคชัย เหลืองอ่อน ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 …00 พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ รองจเรตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 พล.ต.ท.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ จเรตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 พล.ต.ท.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 พล.ต.ท.บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ สบ 8 โรงพยาบาลตำรวจ นักเรียนนายร้อยอบรม …00 บวกกับ พล.ต.ท.โพธ สวยสุวรรณ จเรตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 ที่ขอลาออกก่อนเกษียณ รวมกับกลุ่มที่ต้องเลื่อนขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีก 5 ตำแหน่ง …00 เปิดโอกาสให้มีผู้ลุ้นชิงเก้าอี้ “ผู้บัญชาการ” มากถึง 18 ตำแหน่ง

กฎเหล็ก …00 กระนั้นก็ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี 2565 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เรียงตามลำดับอาวุโสร้อยละ 50 …00 นับ 8 ลำดับแรกแบเบอร์ขึ้นติดยศ พล.ต.ท. ค่อนข้างแน่นอน อยู่ที่ว่าจะมีแรงผลักดันให้ไปนั่งตำแหน่งหลักได้มากน้อยแค่ไหน …00 พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 คั่วแม่ทัพอีสานใต้ พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รองผู้บัญชาการศึกษา นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 เล็งคุมกองบัญชาการศึกษา พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 ลูกชาย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 18 ประเภท “หล่อเลือกได้” ลุ้นผู้บัญชาการตัวเลขอีสานเหนือ

พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 ยังต้องหาลานลง ส่วน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 นายตำรวจน้ำดีอาจได้จับจองตัวเลขชานกรุง …00 พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 คุมภาคเหนือมานานได้สิทธิลุ้นแม่ทัพในถิ่นถนัด พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 หยิบชิ้นปลามันยาก ผิดกับ พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 จะเลื่อนขึ้นคุมทัพตำรวจป่า

สับไพ่ใหม่ …00 น่าจับตาตำแหน่งอื่นหลังจาก “เททิ้งบัญชีเก่า” ยุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำ หลายคนจ้าละหวั่นหาขั้วกันระส่ำระสาย ขีดเส้นตัดตกกลุ่ม “อาวุโสปีเดียว” ออกนอกสนาม…00 พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 หัวหน้าทีมทลายขุมกำลัง “ค่ายหวานเจี๊ยบ” ยังคงแรงดีไม่มีตก อาจอยู่ในเวย์เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 …00 พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 โผเดิมเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 จ่อเสียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก …00  พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 หมายมั่นปั้นมือจะข้ามห้วยไปลงเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 แต่เริ่มไม่แน่นอน ขอตีตั๋วอยู่ที่เดิม สั่นคลอนกระทบถึง พล.ต.ท.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 ที่ถูกวางตัวให้ไปคุมงานปราบยานรก

ด้าน พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 อยู่พื้นที่สมรภูมิร้อนชายแดนด้านขวานมานานน่าจะได้ขึ้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 ขอไปลงผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดโอกาสให้ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 44 ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีตั้งแต่สมัยอยู่กองบัญชาการตำรวจนครบาลขึ้นผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล …00 แม้ส่ง พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 45 หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปรักษาราชการดูงานก่อนหน้า ทว่าขาดคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ ต้องไปขึ้นจเรตำรวจ …00 ด้าน พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 48 ปฏิบัติราชการสำนักงานงบประมาณการเงิน อาวุโสไม่ถึงหมดสิทธิ์นั่งตัวจริง ต้องให้ พล.ต.ต.ภาณุ

แข็งโปก …00 หน่วยหลักที่สำคัญได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบหน้าที่ตามเดิม พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 แข็งกร้าว แต่ไม่มีอะไรด่างพร้อย …00 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 50 นายพลคนหนุ่มคุมทัพอาร์มสวย กวาดล้างอิทธิพลต่อเนื่อง …00 พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 ยังต้องลุยรองรับนักท่องเที่ยวชายทะเลอันดามันตามนโยบายรัฐบาล …00 พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 ได้ผลงานปราบปรามวายร้ายไซเบอร์เป็นเครื่องการันตี

ตกราง …00 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47 พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย หัวหน้าจเรตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 48 มีข่าวขยับนั่งตัวเลขก่อนหน้า มีแนวโน้มพากันพลาดขบวนกันเป็นแถว …00 ขณะที่ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 ยังต้องลุ้นเหนื่อยเพื่อเบียดขึ้นชิงตำแหน่งคุมทัพภาคเหนือ ล่าสุดมีสิทธิแรงปลายได้นั่งถิ่นเก่าภูธรภาค 7

ของขวัญ …00 รับวันตำรวจปี 2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เตรียมลงนามคำสั่ง “คืนทรงผม” แก่ตำรวจพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนใต้ …00 ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น …00 ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียบุคลากรที่จะ “ตกเป็นเป้า” เหมือนในอดีต เจ้าตัวถึงตัดสินใจอนุญาตไม่ต้องให้ “เกรียนขาวสามด้าน” เรียกขวัญกำลังใจตำรวจกลับมาไม่น้อย …00 ส่วนภารกิจสืบสวนนอกเครื่องแบบให้ผู้บังคับบัญชาพิจาณาตามสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ได้คืบเอาศอกปล่อย “ยาวรากไทร” แบบนี้ไม่ตรงเจตนารมณ์ของ “พิทักษ์ 1”   

RELATED ARTICLES