มวดพลอย-ร.ต.ท.(ญ) พลอยไพลิน ชนะบุญ พงส.สน.วัดพระยาไกร ช่วยราชการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. เป็นคนกรุงเทพฯ พี่คนโตมีน้องสาวอีกคน เกิดในครอบครัวรับราชการพ่อเป็นทหารอากาศ ช่างประจำเครื่องบินฝนหลวง ส่วนแม่เป็นพนักงานบัญชีประจำสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร เรียนหลายโรงเรียน เนื่องจากต้องย้ายตามพ่อไปประจำอยู่ต่างจังหวัด สุดท้ายมาจบที่ ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย แล้วเข้าสอบ นรต.รุ่น67

เธอเล่าว่า ตอนเด็กฝันอยากเป็นทันตแพทย์ แต่แม่สนับสนุนให้มาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ เลยมาสอบ เพราะอยากตอบแทนพระคุณพ่อและแม่  ตอนแรกไม่ชอบที่อยากเป็นตำรวจ เห็นข่าวตำรวจในภาพลบ พอได้มาเป็นเป็นแล้วรักอาชีพตำรวจเลย ไม่คิดเปลี่ยนอาชีพ ตัวเธอเองยังได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยได้เรียนต่อปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าด้วย

คติประจำใจที่ใช้เตือนตัวเองเสมอ : Do not waste your time about the past& the future “อย่าเสียเวลากังวลกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว และอนาคตที่ยังมาไม่ถึง”