นาฏกรรมวันอาทิตย์

 

“การเดินทางไกล ทำให้มองอะไรให้กว้างมากขึ้น” น สิยา สลับกลับมาทำหน้าที่บนเวทีนาฏกรรรมวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

เปิดหลุม …00 ว่ากันว่า นายกเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เตรียมชงชื่อ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 ไปนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ แทน พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 …00 ห้วงเวลาอายุราชการที่เหลือไม่ถึงปีอาจเป็น “โบนัส” ปลอบใจ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ที่พลาดเก้าอี้ “เจ้านักสำนักปทุมวัน”  …00 เจ้าตัวเคยรับผิดชอบงานความมั่นคง เหมาะสมจะไปนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งช่ติ กินอัตรา ซี 11 ส่วนจะสมัครใจหรือไม่ต้องไล่ถาม “ความในใจ” กันเอง …00 แต่ทำเอา “ตำแหน่งว่าง” ให้ต้องมาถกกันใหม่ มี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 ได้คิวขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน

หนีไม่ออก …00 ส่วนระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจยังมีว่างจากการที่ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 ไปนั่งเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด …00 รวมเก้าอี้ว่าง 2 ตัว ที่ต้องดันตามคิวอาวุโส เปิดทาง พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา รักษาราชการแทนหัวหน้าจเรตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 44 ขยับขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ …00 มี พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40  ที่ยากจะยึดตำแหน่งแม่ทัพเมืองหลวงอีกวาระ …00 ขึ้นอยู่กับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชขาติ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเร่งรีบพิจารณาแต่งตั้งทันทีหรือไม่ …00 ผู้สันทัดกรณีจดจ่อและจดจ้อง พล.ต.ต.สยาม บุญสม รักษาราชการแทนจเรตำรวจ สบ 8 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 อาจได้สิทธิ “คืนถ้ำ” นั่งคุมทัพตำรวจนครบาลแทน

แบ่งงาน …00 กระนั้นก็ตาม พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไว้ก่อนหน้า …00  ให้ พล.ต.อ.รอย อิงค์ไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มี พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 43  เป็นรองผู้อำนวยการ และเป็นรองดูแลศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คู่กับ  พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47  เป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ …00 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มี พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41  เป็นรองผู้อำนวยการ ควบศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 50 เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ด้วย

ขณะที่ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง รักษาราชการแทนจเรตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื่อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   มี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นิติศาสตรบัณฑิตรามคำแหง เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ …00  พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรววจรุ่น 40 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มี พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 เป็นรองผู้อำนวย

พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ รักษาการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อัครเดช พิมลศรี รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 ช่วยดูแลศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 43 เป็นรองผู้อำนวยการ พร้อมศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นรองผู้อำนวยการ

ปรับใหม่ ..00 กองบัญชาการตำรวจนครบาลยุค “ถ่ายเลือดครั้งใหญ่” บนปลายเก้าอี้อำนาจ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง แม่ทัพเลือกมอบหมายหน้างานให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใหม่ …00  พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม  นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 เป็นหัวหน้าบริหาร 1 พล.ต.ต. ทินกร รังมาตย์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 เป็นหัวหน้างานปราบปรามยาเสพติด ….00  พล.ต.ต. สมควร พึ่งทรัพย์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 เป็นหัวหน้างานกฏหมายและคดี   พล.ต.ต. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 รับผิดชอบงานสืบสวน ควบตำแหน่งโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล  พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 48 เป็นหัวหน้างานบริหาร 2 …00  พล.ต.ต. อำนาจ ไตรพจน์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 45 เป็นหัวหน้างานกิจการพิเศษ 1 ส่วน พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39  เป็นหัวหน้างานกิจการพิเศษ 2  มี พล.ต.ต. ชรินทร์ โกพัฒน์ตา นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 44 ทำหน้าที่หัวหน้างานป้องกันปราบปราม …00  พล.ต.ต. ธวัช วงศ์สง่า นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 45 รับเป็นหัวหน้างานจราจร พล.ต.ต. มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 43 เป็นหัวหน้างานความมั่นคง …00 พล.ต.ต. พัลลภ แอร่มหล้า นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 เป็นหัวหน้างานจเรตำรวจ  พล.ต.ต. ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 44 เป็นหัวหน้างานต่างประเทศและศูนย์ปฏิบัติการ

ถอดใจ …00 ถูกย้ายสลับหน้าที่ไม่ได้คุมสนามบินนานาชาติทั่วประเทศ เมื่อมีคำสั่งให้ พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 โยกเป็นผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง …00 แลกเก้าอี้ พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 43 ได้คืนถิ่นเก่าเป็นผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ทำเอา พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ …00  พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 43 ลงนามอนุมัติตามขอเรียบร้อย …00 อ้างเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากไม่มีความชำนาญหรือความเข้าใจในงานของศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ประกอบกับมีระยะเวลารับราชการอีกเพียง 11 เดือน  มีปัญหาด้านสุขภาพ เกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อราชการ

ข่าวเศร้า …00 พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 49 สูญเสีย พล.ต.ต.ธีระ ชำนาญหมอ ตำนานมือปราบภาคอีสาน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 21 ผู้เป็นบิดา …00 ศพตั้งบำเพ็ญกุศลศาลา 1 วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 …00 กำหนดพระราชทานเพลิงศพวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

RELATED ARTICLES