รพ.ตำรวจออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่สอบสวนกลาง

ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รักษาราชการเเทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ภายในงานได้มีบริการทางการแพทย์ อาทิ
1. กลุ่มงานอายุรกรรม : ให้บริการคัดกรองความเสี่ยงทางหัวใจ โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และคลื่นเสียงความถี่สูง เป้าหมายกลุ่มฝ่ายปฏิบัติการด้านยุทธการณ์ต่างๆ อาทิ ชุดหนุมาน/คอมมานโด หรือผู้มีความเสี่ยงอื่นๆ จำนวน 50 คน (ช่วงเช้า 30 คน/ช่วงบ่าย 20 คน)
2. กลุ่มงานศัลยกรรม : ให้บริการตรวจคัดกรองเส้นเลือดโป่งพองช่องท้อง/ตรวจหลอดเลือดส่วนปลายเป้าหมายข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ที่อายุเกิน 50 ปี จำนวน 50 คน (ช่วงเช้า 30 คน/ช่วงบ่าย 20 คน )
3. ศูนย์ PIMs : การฝึกอบรม CPR จำนวน 2 รอบ คือ 10.00 น. (16 คน) และ 13.00 น. (16 คน)


4. กลุ่มงานจิตเวช : การฝึกอบรมสัมมนา “ครูแม่ไก่” เพื่อไปสอนบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 5 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง (ช่วงเช้า 3 รอบ/ช่วงบ่าย 2 รอบ) รอบละ 20 คน
5. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู : ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อ จำนวน 50 คน (ช่วงเช้า 30 คน/ช่วงบ่าย 20 คน)
6. กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ : ให้บริการตรวจความแข็งเเรงของกล้ามเนื้อ จำนวน 50 คน (ช่วงเช้า 30 คน/ช่วงบ่าย 20 คน)


7. กลุ่มงานตา : การตรวจวัดความดันลูกตา/ตรวจ Slit Lamp จำนวน 50 คน (ช่วงเช้า 30 คน/ช่วงบ่าย 20 คน )
8. กลุ่มงานเภสัชกรรม : จ่ายยา และให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา
9. กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว : ให้บริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 100 คน (ช่วงเช้า 50 คน/ช่วงบ่าย 50 คน )
10. กลุ่มงานโภชนาการ : ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ (สำหรับผู้ที่สนใจ) จำนวน 40 คน (ช่วงเช้า 24 คน/ช่วงบ่าย 16 คน )
11. กลุ่มงานทันตกรรม : ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน จำนวน 20 คน (ช่วงเช้า 12 คน/ช่วงบ่าย 8 คน)

มีข้าราชการตำรวจ และครอบครัวให้ความสำคัญ และเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จนครบตามจำนวนที่กำหนด  ผู้ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพครั้งนี้ หากตรวจพบความผิดปกติของร่างกาย โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมเร่งดำเนินการเพื่อให้เข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลตำรวจทันที

สำหรับการดำเนินการโครงการบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ตำรวจและครอบครัว รักษาราชการเเทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพของข้าราชการตำรวจและครอบครัวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี  ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นความเป็นหนึ่งเดียว มีความสมานสามัคคีภายในองค์กร รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่องทางในการให้บริการสุขภาพไปยังเพื่อนๆ ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง จนนำไปสู่ความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ กิจกรรมการออกหน่วยบริการทางการเเพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจจะได้มีการขยายโครงการไปทั่วประเทศตามความเหมาะสม  มุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่มีความพร้อมเพื่อประโยชน์ในการบริการทางการแพทย์อย่างแท้จริง  ที่ผ่านมาโรงพยาบาลตำรวจไลงพื้นที่เพื่อตรวจและให้บริการด้านการแพทย์แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว รวมถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ  มี โรงพยาบาลในสังกัด คือ พื้นที่ภาคเหนือ ได้เเก่ โรงพยาบาลค่ายดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จังหวัดยะลา ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงพยาบาลตำรวจ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2076000 เเละ ทางสายด่วนสุขภาพจิต หมายเลข 081-9320000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

RELATED ARTICLES