ผบ.ต่อศักดิ์ สุ่มตรวจโรงพักโนนเหม่า จังหวัดชัยภูมิ กำชับนโยบายการขับเคลื่อนสถานีตำรวจ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบเป็นกันเอง

เมื่อวันที่18 พ.ย.66 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ จเรตำรวจ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรโนนเหม่า จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พล.ต.ต.สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ , พ.ต.ท.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรโนนเหม่า พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ได้เน้นย้ำกำช้บ จึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, 2. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ ผบ.ตร. เพื่อร่วมกันสร้าง “องค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ผ่านการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตำรวจอยู่เสมอ

3. เน้นการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 4 เน้นหนัก คือ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว, การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ,  การปราบปราบอาชญากรรมเทคโนโลยี และการดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ 4. ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในทุกระดับ เน้นผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมกันสร้างความสามัคคี ผ่านแนวคิด Police’s Home

นอกจากนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับข้าราชการตำรวจอย่างเป็นกันเอง และขอชมเชยข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรโนนเหม่า ทุกนายที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และขอให้รักษามาตรฐานไว้ เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา

RELATED ARTICLES