ผบก.ภ.จ.สุรินทร์เป็นตัวแทน ผบ.ตร.นำผ้าพระราชทานทอดกฐินวัดสามราษฎร์นุกูล

ที่วัดสามราษฎร์นุกูล ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำผ้ากฐิน (ผ้าพระราชทาน) ไปถวาย มี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในสังกัด ข้าราชการตำรวจในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในพิธีทอดกฐิน (ผ้าพระราชทาน) ประกอบด้วยผ้ากฐิน (ผ้าพระราชทาน) เครื่องสังฆทาน พร้อมปัจจัยจำนวน 20,000 บาท เครื่องบริวารกฐิน ได้แก่ บาตร ตาลปัตร เครื่องไทยธรรม และถวายปัจจัยของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สําราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการตำรวจในสังกัดจำนวน 1,000,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญอีก 689,455 บาท  มียอดเงินทั้งสิ้น   1,709,455 บาท

ขณะเดียวกัน ยังเป็นผู้แทนมอบพระพุทธรูปปางประทานพรของ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เลขาธิการพระราชวังมอบให้ ผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และของพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบให้กับผู้อำนวยโรงเรียนโคกโบสถ์ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งของ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกรง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปประดิษฐ์ฐานยังสำนักงาน และโรงเรียนให้เป็นที่เคารพสักการะแก่คณะครูและนักเรียน สืบต่อไป

RELATED ARTICLES