พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ เพื่อเป็นการนัอมรำลึกถึงท่านซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อตั้งตึกรุจิรวงศ์ โรงพยาบาลตำรวจเป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตำรวจ

แม้ตึกรุจิรวงศ์จะได้มีการรื้อถอนเพื่อปรับปรุงพื้นที่เป็นอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมากขึ้น พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ และครอบครัวยังได้สนับสนุนเงินจำนวน 10 ล้านบาทในการปรับปรุงห้องรับรองพิเศษรุจิรวงศ์เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไปและครอบครัว

ครอบครัวรุจิรวงศ์ยังให้เกียรติร่วมเปิดห้องรับรองพิเศษ รุจิรวงศ์ร่วมกับนายแพทย์ใหญ่ และผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยห้องรับรองพิเศษรุจิรวงศ์ กำกับดูแลโดย พ.ต.อ.หญิงนภวรรณ พลพินิจพยาบาล(สบ5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ สามาถเปิดใช้บริการให้กับข้าราชการตำรวจได้ในวันที่1มีนาคม 2561