ผบก.รน.ทำพิธีแลกเปลี่ยนเข็มกิตติมศักดิ์ระหว่างตำรวจน้ำไทยกับมาเลเซีย

ที่สถานีตำรวจน้ำมาเลเซีย พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจน้ำ พ.ต.อ.ปรเมษฐ โพยนอก ผู้กำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ จังหวัดนราธิวาส และข้าราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมเดินทางไปยังสถานีตำรวจน้ำมาเลเซีย  ทำพิธีแลกเปลี่ยนเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย  มี Senior Assistant Commissioner Norzaid Bin Muhammad Said Commander of Marine Police Force พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัดตำรวจน้ำมาเลเซียต้อนรับ ก่อนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตรวจเยี่ยมที่ทำการ อาวุธยุทโธปกรณ์ ประจำหน่วยตำรวจน้ำมาเลเซีย ออกเรือตรวจการณ์ลาดตระเวนทางน้ำร่วมไทย – มาเลเซีย หลังจากนั้นนั่งรับประทานอาหารอย่างเป็นกันเองร่วมกันที่สถานี

RELATED ARTICLES