ผบก.ภ.จ.สุรินทร์พร้อมแม่บ้านมอบบ้านหลังใหม่ชายชราป่วยเป็นอัมพาต

พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ คุณอมรรัตน์ ผลประเสริฐ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  พ.ต.ท.เชาว์วัชรภูมิ ทรัพย์ศิรินันต์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด นายชนะชล มูลจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจโรงพักบัวเชด คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจโรงพักบัวเชด  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล   ทหาร และข้าราชการตำรวจจิตอาสาสถานีตำรวจภูธรบัวเชด ร่วมมอบบ้านหลังใหม่ให้กับนายเตือน (สงวนนามสกุล) อายุ 80 ปี เป็นผู้พิการประเภท3 ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นอัมพาตครึ่งตัว และเป็นโรคหอบหืด โอกาสนี้ พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้มอบเงินสด  10,000 บาท และช่วยตัดผม โกนหนวด เพื่อเป็นการบริการประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย

RELATED ARTICLES