ผู้ช่วยสำราญลงชายแดนด้ามขวานตรวจเยี่ยมกำลังพล

 

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าเดินทางไปประชุมหารือรับฟังปัญหาพร้อมตรวจเยี่ยมฐานเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 913 บ้านลำใหม่ อำเภอลำใหม่ จังหวัดยะลา และ ฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษบ้านนาประดู่ อำเภอนาประดู่ จังหวัดปัตตานี  มี พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูะรภาค 9  พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผู้บัญชาากรประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส หัวหน้าโรงพักสังกัดศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมประชุม

โดยในการประชุม พล.ต.ท.สำราญได้นำความห่วงใยของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการของหน่วยในเรื่องข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่อาจต้องแก้ไขให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ต่อการปฎิบัติราชการการขอรับการสนับสนุนยานพาหนะรถเกาะ ให้เพียงพอต่อการปฎิบัติหน้าที่ ภาคการเมืองและภาคประสังคม ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหา การพิจารณาโครงสร้างและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์และเก็บคู่วัตถุระเบิดให้สอดคล้องกับภารกิจ ในการนี้ได้กำชับการปฏิบัติในเรื่องการฝึกยุทธวิธี ความระมัดระวังและการมีภาวะผู้นำของหัวหน้าหน่วยในทุกระดับ และจะได้มาตรวจเยี่ยมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการตรวจเยี่ยมรับฟังข้อคิดเห็น พล.ต.ท.สำราญ ได้พบกับ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ก่อนหารือปรึกษาข้อราชการและแนวทางปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยม ข้าราชการตำรวจประจำฐานเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 913 บ้านลำใหม่ อำเภอลำใหม่ จังหวัดยะลา และฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษบ้านนาประดู่ อำเภอนาประดู่ จังหวัดปัตตานี พร้อมเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่มอบสิ่งของบำรุงขวัญเป็นขวัญกำลังใจการปฏิบัติงาน

RELATED ARTICLES