ตั๊น จิตภัสร์ เยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนและครู ร.ร.ตชด.บ้านหนองแขม

 

ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและนักเรียน

สำหรับโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในถิ่นทุรกันดารเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมได้รับเกียรติจาก “ครูอู๋” เปรมจิตต์ อำนรรฆมณี เจ้าของสถาบัน D dance มาร่วมทำกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ สร้างโอกาส ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นอกชั้นเรียนอีกด้วย

น.ส.จิตภัสร์กล่าวว่า เป็นภารกิจต่อเนื่องของคณะกรรมาธิการการตำรวจ หลังจากที่ได้รับการไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคที่เตรียมมอบหมายงานรองหัวหน้าขับเคลื่อนการทำงาน หลังจากนี้จะสานต่อในเรื่องของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องกับสิ่งที่ได้ทำมาตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี

“ท้ายสุดขอแสดงความยินดีกับสภาผู้แทนราษฎรที่รับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั้ง 4 ฉบับ ในการเดินหน้าต่อไปอีกขั้นสู่ความเท่าเทียมทางเพศ ในสมัยที่แล้วตนก็เห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมทุกฉบับเช่นกัน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดส่งเสริมความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้จริง” น.ส.จิตภัสร์กล่าว

RELATED ARTICLES