เบินสโรชา โพธิ์กฎ  บัณฑิตนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มุมมองถึงตำรวจในอุดมคติหรือคะ สำหรับความคิดของเบินต้องเป็นคนน่ารัก พูดเพราะ ช่วยเหลือประชาชน มีน้ำใจ เป็นผู้นำ มีความยุติธรรม รักบ้านรักเมืองค่ะ