“อยากให้ตำรวจไทยอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์”

“แน็ค” ศศิธร รอดแจ่ม บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

“หากถามถึงตำรวจในอุดมคติ คงอยากให้ตำรวจไทยอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ และมีความสุจริตต่ออาชีพที่มีเกียรตินี้ ทำตัวให้เป็นที่รักและศรัทธาของชาวบ้าน ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน”

RELATED ARTICLES