“แจน”กนกธร มงคลนรกิจ  นักศึกษาปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฝึกงานกองบังคับการปราบปราม

“ทัศนคติที่มีต่อตำรวจของแจน คิดว่า ตำรวจก็มีทั้งดีและไม่ดีนะ แต่จะให้ไปในทางที่ดีมากกว่า เพราะคนเราส่วนใหญ่ที่มองว่าตำรวจไม่ดี เนื่องจากทำผิดทั้งนั้น ไม่ว่าจะเล็กหรือน้อย ถ้าสิ่งนั้นมันขัดใจเขา เขาก็มองว่าตำรวจไม่ดี ส่วนในเรื่องไม่ดีจริงๆ มันก็มี แต่แจนมองว่า น้อยนะ เพราะฉะนั้นก่อนอื่นทำตัวเองให้ดีก่อน ถ้าเราทำดี ตำรวจก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอก”