“เจี๊ยบ”ชัญญ์ชนพร ภัทรไชยธนานันท์ ศิษย์เก่าสาวคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“ เจี๊ยบชอบตำรวจทุกคนที่เป็นคนดี ทำงานเสียสละ รับใช้ประเทศชาติ ไม่เอาเปรียบชาวบ้าน เป็นที่พึ่งของประชาชน ถ้าส่วนตัวแล้ว เจี๊ยบชอบท่าน ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ภาพท่านเป็นคนซื่อตรง จริงจังกับงาน ทุ่มเทเพื่อหน้าที่ บุคลิกโดดเด่น แต่เจี๊ยบก็ไม่ได้หมายความว่า ตำรวจท่านอื่นไม่ดีนะค่ะ”