ศิลปินนักร้องลูกทุ่งคนดัง “แคท”อาทิติยา เบ็ญจะปัก สาวปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          “แคทมีโอกาสได้ใกล้ชิดการอาชีพตำรวจเป็นอย่างมากค่ะ เพราะว่า คุณลุงก็รับราชการตำรวจเช่นกัน จึงมองเห็นว่า คำว่า ตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอย่างมาก และเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน ไม่ว่าจะในเรื่องความอดทน ความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ เคารพในกฎกติกา และที่สำคัญที่สุดคือ การเสียสละตนเพื่อส่วนร่วมโดยแท้จริง เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตตลอดเวลา บางวันอดหลับอดนอน เพราะต้องดูแลทุกข์สุขให้กับประชาชน ดังนั้น แคทขอเป็นส่วนหนึ่งในการกำลังใจให้กับตำรวจทุกๆท่านในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ”