“เบล”ยลธิดา สังขวุฒิ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

“ตำรวจในอุดมคติของเบลหรือค่ะ ต้องแบบท่าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เพราะได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เสียสละ กล้าหาญ ตรงไปตรงมา ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่าน ประชาชนก็รู้จักท่านเป็นอย่างดี แบบว่า วีรบุรุษนาแก ต้นแบบแห่งตำรวจตงฉินอะไรทำนองนั้น เบลว่า นี่คือต้นแบบของวงการตำรวจยุคปัจจุบันเลยค่ะ”