“นุช”น้องนุช รอดสุข นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ตำรวจในอุดมคติของนุชหรือคะ นุชอยากให้พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ทำหน้าที่อย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง สมกับที่ประชาชนคาดหวัง สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ขอชื่นชมและให้กำลังใจแก่ตำรวจผู้เสียสละทุกท่านค่ะ”